Perfector - Sample 3 for three columns

Brutální realita

Psychiatrická řešení problémů pacientů jsou často brutální a zcela nelidská. Na vrcholu pomyslného žebříčku brutality stojí elektrošoky. Z jejich nelidskosti nic neubralo ani eufemistické přejmenování na elektrokonvulzivní terapii.

Perfector - Sample 3 for three columns

Poškozování umělců

Každá vyspělá společnost má své umělce. Ti slavní a známí mají mimořádný vliv na rozhodování běžných lidí. I proto jsou už celá desetiletí využíváni k popularizování psychiatrie. Paradoxem je, že se z nich často stávají oběti.

Perfector - Sample 3 for three columns

Psychiatrický podvod

Od svého začátku prošla psychiatrie celou řadou proměn. Od drastického mučení, inspirovaného vymítáním ďábla, až po podávání látek, ovlivňujících myšlení. Pokud by tyto látky nebyly licencovány jako léky, byly by to drogy.

Perfector - Sample 3 for three columns

Rehabilitační podvod

Vytloukání klínu klínem, místo řešení problémů, je považováno ze vrcholně nezodpovědné. Jenže přesně to se děje v případě "léčení" závislostí za pomoci náhražkových drog. A výsledek?

Perfector - Sample 3 for three columns

Vytváření návyku na drogy

Přiřazovat k negativním důsledkům lidských problémů diagnózy, není příliš těžké. Diagnóz je k dispozici opravdu hodně. Pak už je jen krůček k předepsání medikamentů, někdy i návykových.   

Perfector - Sample 3 for three columns

Pseudověda

Porucha písemného projevu, intoxikace kofeinem, nikotinová abstinenční porucha, porucha nesouhlasu s léčením... I tak mohou vypadat psychiatrické diagnózy.

Perfector - Sample 3 for three columns

Obrovský podvod

Může se stát, aby se lékař dopouštěl ekonomicky motivovaných podvodů a trestných činů? Může a stává se to. Po celém světě. Není rozdíl v tom, zda jde o bohatou zemi nebo Českou republiku.

Perfector - Sample 3 for three columns

Zneužívání seniorů

Staří lidé jsou snadnou obětí pro lotry všech kategorií. Před trápením ale nejsou ušetřeni ani ve zdravotnických zařízeních. Mezi nimi má zcela speciální postavení gerontopsychiatrie. 

Perfector - Sample 3 for three columns

Reálná krize v oblasti duševního zdraví 

Zpráva a doporučení, týkající se absence vědy v psychiatrii, zpracovaná lékaři.

Perfector - Sample 3 for three columns

Ruinování společnosti

Dlouhá desetiletí se psychiatrie zmítá mezi koncepcí "zavírat lidi do blázinců" a "medikovat pacienty na svobodě". Ani jeden z přístupů doposud nepřinesl uspokojivé řešení. Proč? 

Perfector - Sample 3 for three columns

Dopování dětí psychofarmaky

Dětství není diagnóza. Přesto se na problémy dětí nahlíží jako na poruchy či dokonce nemoci. V důsledku toho nepřekvapí snaha řešit tyto problémy chemickými látkami. Jde o krutý omyl.

Perfector - Sample 3 for three columns

Oslabování spravedlnosti

Psychiatrická obhajoba, postavená na nepříčetnosti, způsobila v systému spravedlnosti vážné škody. Byl zlikvidován pevný základ: rozlišování mezi správným a špatným.

Perfector - Sample 3 for three columns

Vytváření rasizmu

Rasizmus má svou oporu v eugenice, sociálně-filozofickém směru, zaměřeném na dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Děs, v podobě vyhlazování celých etnik, je důsledkem.

Perfector - Sample 3 for three columns

Schizofrenie

Schizofrenie se objevila v roce 1908 jako označení pro projevy, způsobené zánětem mozku, který byl tehdejším lékařům neznámý. Později byly fyzické příčiny hozeny přes palubu.

Perfector - Sample 3 for three columns

Psychiatrické znásilnění

Otázka: Kdy není znásilnění znásilněním? Odpověď: Když je pachatelem ošetřující psychiatr nebo psycholog. V Čechách s tím máme bohaté zkušenosti. Bohužel.

Perfector - Sample 3 for three columns

Ďábelský útok na náboženství

Rodinné hodnoty, morálka a náboženství jsou bagatelizovány a zákeřná „autorita“ z nich dělá staromódní záležitost. Civilizující vlivy nahradily zločin, násilí a všudypřítomná nemorálnost. Jakou roli v tom sehrávají psychiatři?

Perfector - Sample 3 for three columns

Smrtící omezování

Až úmrtí mladé ženy v síťovém lůžku v psychiatrické léčebně Bohnice "zvedlo ze židle" tehdejšího ministra zdravotnictví. Dodnes se ale omezovací prostředky v Čechách používají, stejně jako kdekoli jinde po světě.

Perfector - Sample 3 for three columns

Chaos a teror

Média se po teroristických útocích 11. září soustředila na Usámu bin Ládina. V pozadí této tragéde však stál psychiatr Ajman al-Zawahírí. Při útoku nervovým plynem v tokijském metru byl zase strůjcem psychiatr M. Sasaki. Proč?

Perfector - Sample 3 for three columns

Poškozování dětí a mládeže

Eskalace dětského násilí není náhoda. Od začátku 20. století byly děti a studenti vystaveni experimentům a zvráceným teoriím. Moderní doba umožnila mix nejškodlivějších do současné podoby, ovlivňující výchovu a dospívání. 

Perfector - Sample 3 for three columns

Občanská komise za lidská práva

Občanská komise za lidská práva je mezinárodní nezisková organizace. Podílí se na vyšetřování zločinů v oblasti psychiatrických a na vzniku zákonů, které jim mohou zabránit.