Světový den proti násilí na seniorech

Na patnáctý červen připadá Světový den proti násilí na seniorech, vyhlášený Organizací spojených národů. Z šetření zveřejněného v Informačních listech Světové zdravotnické organizace vyplynulo, že:

  • míra zneužívání starších lidí je vysoká v institucích, jako jsou pečovatelské domy a zařízení dlouhodobé péče

  • 2 ze 3 zaměstnanců těchto zařízení uvedli, že se v minulém roce dopustili zneužívání

 

...jiný pohled na psychiatrii

Perfector - Sample 1 for three columns

ADHD. Neuvěřitelný nárůst objemu léků předepsaných dětem proti ADHD.

Časté diagnostikování dětí a mladistvých diagnózami z okruhu poruch chování se promítá do zvýšení objemu předepsaných preparátů, určených pro jejich řešení. Skutečně je ale řeší?

Perfector - Sample 2 for three columns

Spotřeba antidepresiv v ČR roste. Je za tím nezbytnost nebo dobrý marketing?

Šestinásobný nárůst spotřeby antidepresiv v ČR za poslední čtvrtstoletí stojí za zamyšlení. Je za ním nezbytnost jejich konzumace, obliba nebo dobře provedený marketing?

Perfector - Sample 3 for three columns

Psychiatrická onemocnění. Pohled emeritního profesora psychiatrie.

Spoluzakladatel Občanské komise za lidská práva a emeritní profesor psychiatrie, Dr. Thomas Szasz, se po desetiletích praxe vyjádřil k psychiatrické diagnostice. 5 minutové video v češtině.

Pravda o psychiatrii

Většina lidí na psychiatrii nahlíží jako na medicínský obor. I proto běžný člověk od psychiatrie očekává přístup, s jinými lékařskými obory srovnatelný. Skutečnost je často jiná. Odpověď nalezneme v historii.

Publikace

Občanská komise za lidská práva shromažďuje studie, které dokládají negativní dopady soudobých psychiatrických postupů a vliv psychiatrie v oblastech, kde často ani není tušen. Volně ke stažení.

Důležité dokumenty

Psychiatrie často jednotlivce omezuje. Existuje ale celá řada dokumentů, které práva jedince chrání. Dávají mu možnost o sobě rozhodovat a hájit jeho zájmy i osobní svobodu. Zde jsou. 

Co se děje za dveřmi psychiatra?

Přečtěte si některou z tématických brožur, které detailně popisují praktiky psychiatrie - od dětí po staré lidi, od psychicky nemocných až po umělce - každý se může stát jejich obětí. Jaký je jejich skutečný cíl? A jaké jsou jejich výsledky? To brzy zjistíte...

Perfector • Text and Image